Facebook Pixel
My Cart

Krepšelis

VISOS PREKĖS

Pirkimo taisyklės

1. SĄVOKOS

Pardavėjas – UAB „Vilniaus Kalnai“. Juridinio asmens kodas 304079489 , PVM mokėtojo kodas LT100009625510. Pardavėjo kontaktinė informacija: Tel. +370 656 35353, el. paštas uzsakymai@outpro.lt.

Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.outpro.lt.

Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

2.2 Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3 Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.5 Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna užsakymo patvirtinimo laišką su prisegtu pirkimo dokumentu.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1 Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties

Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas el. parduotuvėje Outpro.lt , turi teisę atsisakyti sutarties per 30 dienų, nenurodant jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 30 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį prekių valdymą.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas gali pateikti informaciją apie tai prisijungęs prie savo Paskyros ir pateikęs informaciją apie grąžinimą skiltyje „Grąžinimai“. Jeigu Pirkėjas prekę įsigijo neregistruodamas Paskyros, apie prekės grąžinimą jis gali informuoti pateikdamas informaciją atsakydamas į el. laišką, kurį gavo kaip užsakymo patvirtinimą arba užregistruodamas grąžinimą per vežėjų sistemą. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo termino, pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Pirkėjui nusprendus pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, ne vėliau nei per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos Pardavėjas grąžina Pirkėjui visą už prekes gautą sumą Pirkėjui. Grąžinant prekes kitu būdu nei nurodyta Taisyklių 3.5. punkte, tiesiogines grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Sumokėti pinigai grąžinami tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, grąžinant lėšas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes.

Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui arba jas grąžinti parduotuvėse, kurių sąrašas pateikiamas Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje.

Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Pirkėjas atsakingas už prekių vertės sumažėjimą dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad būtų galima nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

3.2 Prekių grąžinimo pagal Taisyklių 3.1. punktą sąlygos

Pirkėjas pasinaudoti teise, nurodyta Taisyklių 3.1. punkte, tik esant visoms šioms sąlygoms:

-prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;
-prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;
-ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės, tiek išorinės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu etiketės nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti prekę, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių be etikečių, jei gali įrodyti, kad dėl to patiria papildomų išlaidų (naujos etiketės pagaminimo, patvirtinimo išlaidos) arba tokių etikečių nuėmimas negali būti atstatytas, prekė praranda originalumą. Pirkėjas neturi teisės atsisakydamas sutarties Taisyklių 3.1. punkte numatyta tvarka grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių: pėdkelnių, puskojinių, kojinių ir panašių prekių, megztų vyriškų, berniukų, moteriškų arba mergaičių apatinių drabužių, siūtų vyriškų, berniukų, moteriškų arba mergaičių apatinių marškinių, naktinių marškinių, pižamų, liemenėlių ir panašių prekių.

3.3 Prekės keitimas
Jei Pirkėjo įsigyta prekė netinkamo dydžio arba Pirkėjas netinkamos spalvos, Pirkėjas gali grąžinti įsigytą prekę ir gauti tinkamo dydžio arba spalvos prekę, išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti). Šiuo atveju Pirkėjas privalės grąžinti netinkamo dydžio prekę ir gauti naują, jei grąžinamą prekė atitinka 3.2 punke nurodytas sąlygas. 

3.4 Teisė grąžinti nekokybišką prekę
Pirkėjas, įsigijęs prekę, turi teisę per 2 metus nuo prekės pristatymo Pirkėjui pateikti Pardavėjui prašymą, jei paaiškėtų, jog prekė buvo brokuota. Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju el. pašto adresu arba telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Apie mus“ ir pateikti informaciją apie savo vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį, užsakymo numerį arba sąskaitos, patvirtinančios apmokėjimą už prekę, numerį, kontaktinius duomenis (telefono Nr. arba el. pašto adresą), banko sąskaitos numerį ir banko, kuriame yra ši sąskaita, pavadinimą, kodą, jeigu dėl Pirkėjo nurodyto reikalavimo reikalinga grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę ar dalį jų į Pirkėjo sąskaitą, ir vieną iš šių reikalavimų:

  • pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
  • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  • sumažinti prekės kainą;
  • sugrąžinti sumokėtą kainą.

Prekė bus laikoma kokybiška, jei ji yra tinkama įprastiniam naudojimui kaip ir kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės. Taip pat prekės kokybė ir savybės yra tokios, kokių galima tikėtis iš kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės.
Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės gali būti pagaminti naudojant natūralias medžiagas. Kai kurios savybės – ruoželių variacijos, mezginio ar spalvos tekstūra nelaikomi defektais ar trūkumais. Gaminant prekes atrenkamos tik aukščiausios kokybės medžiagos, tačiau natūralios jų savybės yra neišvengiamos ir turėtų būti priimamos kaip prekės individualios išvaizdos dalis.
Pateikus prašymą prekė gali būti grąžinama į bet kurią UAB „Vilniaus Kalnai“ valdomą parduotuvę, kurios nurodytos Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje, taip pat siunčiant ją per siuntų savitarnos terminalus arba per kurjerį. Pardavėjas atidžiai patikrins grąžintą prekę ir informuos Pirkėją jo elektroninio pašto adresu per protingą laikotarpį pateikdamas informaciją apie tai, ar bus vykdomas vienas iš Pirkėjo reikalavimų, nurodytų šiame punkte.  Jei Pirkėjas prašo grąžinti sumokėtą kainą ir toks jo prašymas pagrįstas, Pirkėjui grąžinama dalis arba visa už prekę jo sumokėta suma. Suma grąžinama pavedimu į banko sąskaitą.

3.5 Grąžinimo būdai
Klientas gali grąžinti prekes Pardavėjo parduotuvėse, nurodytose Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje (įprastas pigiausias Elektroninėje parduotuvėje siūlomas pristatymo būdas), siųsdamas jas per siuntų savitarnos terminalus arba per kurjerį. Grąžinimas parduotuvėje ir per siuntų savitarnos terminalą yra nemokamas, o grąžinant per kurjerį yra mokamas 5 eur mokęstis, kuris atskaičiuojamas iš klientui grąžinamos sumos už grąžintas prekes. Jei vyksta prekių keitimas, tuomet tiek prekių grąžinimo, tiek pristatymo paslauga per terminalą yra nemokama.

3.6 Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu sutartu laiku.

3.7 Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Paskyros duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo prie Paskyros duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros ir dėl to kylančias pasekmes. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo prie Paskyros duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu, nurodytu skiltyje „Kontaktai“.

3.8 Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti skiltyje „Mano paskyra“ arba apie tai pranešdamas telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.9 Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis elektroninio pašto adresu arba telefonu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Apie mus“ arba į UAB Vilniaus Kalnai administraciją.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

4.2 Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

4.4 Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimopardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.

4.5 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.

4.6 Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir apie tai informavus Pardavėją Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka.

4.7 Jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą. Bet kokiu atveju Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atakos prieš informacines sistemas, viruso ar kitos programinės įrangos ar technologiškai žalingos ar kenksmingos medžiagos, kuri gali paveikti Elektronine parduotuve besinaudojančių asmenų kompiuterius, IT įrangą, duomenis ar medžiagas dėl Elektroninės parduotuvės naudojimo ar jos turinio parsiuntimo, taip pat svetainių į kurias nukreipiama.

4.8 Jeigu Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių informaciją, minėtos nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais ir Pardavėjas nekontroliuoja šių svetainių, nesvarbu koks būtų jų turinys ar informacija. Todėl Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančią dėl jų naudojimo.

5. UŽSAKYMAS

5.1 Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas kaip įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės susisiekti su Pirkėju, arba pirkėjas nesutiks su nauja teisinga kaina, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos bus grąžintos Pirkėjui.

5.2 Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Bendra užsakymo kaina padidėja:

- pridėjus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.
- pasirinkus apmokėjimo būdą "Atsiskaitymas pristatymo metu", bendra mokama suma padidėja 1,50 eur.  

5.3 Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:

- užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą slaptažodį;

- neregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo adresą.

5.4 Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

6.1 Už prekes atsiskaitoma mokėjimo kortele (Visa, Maestro arba Mastercard), elektronine bankininkyste (Paysera, Montonio, Klix), atliekant tiesioginį pavedimą, atsikaitant mokėjimo kortele vežėjui.

6.2 Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas, išskyrus atvejus, kuomet pasirinktas „Atsikaitymas prekių atsiėmimo metu“. Tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas.

6.3 Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

6.4 Paspausdamas mygtuką „Mokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad mokėjimo kortelė yra jo.

6.5 Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

6.6 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

7.1 Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

7.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3 Šioje Elektroninėje parduotuvėje siūlomos prekės gali būti pristatomos visoje Europos Sąjungoje.

7.4 Pristatymo būdai ir kainos Lietuvoje:

  • atsiimant parduotuvėse, nurodytose Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje. Pristatymas nemokamas.
  • per savitarnos siuntų terminalus Lietuvoje: nemokamai, jeigu užsakymo suma yra arba viršija 70 Eur, kitu atveju - 3,50 Eur*.
  • per kurjerį Lietuvoje: nemokamai, jeigu užsakymo suma yra arba viršija 70 Eur, kitu atveju - 5,0 Eur**.

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.
** Pristatymas į Kuršių Neriją naudojantis kurjerio paslaugomis nėra galimas.
Tiksli prekių pristatymo mokesčio suma Pirkėjui nurodoma Elektroninėje parduotuvėje, prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

7.5 Pristatymo kaina kitas Europos Sąjungos šalis, išskyrus Latviją ir Estija yra 20 Eur. Užsakymams didesniems nei 200 Eur pristatymas į ES šalis nemokamas.

7.6 Prekių pristatymo terminas Lietuvoje 2 - 6 darbo dienos Terminai preliminarūs ir gali būti keistis, atsižvelgiant į aplinkybes, tokias kaip šventinės dienos, išpardavimų akcijos ir panašias. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7 Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, kai prekes pristato kurjeris - surašyti pakuotės pažeidimų aktą, bei apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Pirkėjai, siuntas atsiėmę siuntų savitarnos terminaluose ir pastebėję neatitikimus, apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

7.8 Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

9.2 Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose įvardinamos kaip force majeure

9.3 Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

9.4 Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.5 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6 Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

Taisyklės atnaujintos ir galioja nuo 2023.01.01